ENTEGRE YÖNETIM SISTEMI POLITIKASI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 22000

• Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyecegimizi,• Faaliyetlerimiz sırasında olusabilecek cevre kirliligini önleyecegimizi,• Atıklarımızın kaynagında en aza indirilmesi, mümkün oldugunda yeniden kullanılması ve geri dönüstürülmesi, degerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini saglayacagımızı,

• Enerji, hammadde ve dogal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını saglayacagımızı, • İs Saglıgı ve Güvenligi ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izleyecegimizi, bunları en aza indirmek icin gerekli cabayı gösterecegimizi,

• Tedarikcisi veya müsterisi oldugumuz firmaların Kalite, cevre, İSG ve, Gıda güvenligi, ile ilgili bildirmis oldugu kurallara uyacagımızı,• calısanlarımızın Kalite, Gıda, cevre ve İs Saglıgı Güvenligi bilincini gelistirerek, Entegre Yönetim Sistemi anlayısını ve müsteri memnuniyetini yasam felsefesi haline getirecegimizi,

• Kalite, Gıda, cevre, İs Güvenligi konularında Ulusal ve uluslararası yasal sartlara, standart sartlarına, müsteri sartlarına, üyesi oldugumuz kurulusların sartlarına ve diger ilgili tarafların sartlarına uyacagımızı,

• Sürekli gelisme felsefesini ve sistemlerini tüm süreclerde Entegre/Gıda Güvenligi Yönetim Sistemine uygun hale getirecegimizi ve etkinligini sürekli iyilestirecegimizi, tüm personele özümsetecegimizi ve bu dogrultuda pazar payını, karlılıgını, rekabet gücünü arttıracagımızı,• Yük ve yolcu gemilerine gıda ve gıda dısı tüm ürün ve hizmet tedarigi ile ilgili faaliyet kapsamımızda teknolojik yenilikleri dünya ile es zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve egitimli cagdas personelimizle, müsterilerimizin ihtiyac ve beklentilerini Kalite, Gıda, cevre Güvenligi Entegre Yönetim Sistemi sartlarına uygun olarak karsılayacagımızı taahhüt ederiz.